លង្ហិនសមអឺរ៉ុប

 • Brass PEX Sliding Fitting

  រអិលរអិលស្ពាន់ PEX

  ស្ព័រស្ពាន់ PEX រអិលក៏ត្រូវបានប្រើនៅផ្សារអ៊ឺរ៉ុបផងដែរ។ បំពង់បង្ហូរទឹកដើរតួជាស្ពានក្នុងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកលូនិងប្រព័ន្ធកំដៅ។
  សំភារៈរាងកាយ: C69300 / C46500 / C37700 / លង្ហិនស្ពាន់ឥតគិតថ្លៃ / លង្ហិននាំមុខទាប
  ទំហំ៖ ៣/៨ ១/២ ៣/៤ ១ ១១/៤ ១១/២ ២
  ១៦ ២០ ២៥